Most u sklopu zrenjaninske petlje na obilaznici oko Novog Sada, E75, Lot 1.1, dužina mosta 100m, po tri saobraćajne trake za svaki smer. Izlazak iz Novog sada prema Zrenjaninu, preko autoputa E75. Prednapregnuti montažni nosači, kontinuirani nad stubovima. Idejni i Glavni projekat.