Filozofija

Odgovornost, stručnost, posvećenost

Odgovornost prema Investitoru i društvu u celini ključna je filozofija K BRIDGE DESIGN projektnog biroa. Ova odgovornost podrazumeva ponudu i razradu optimalnog rešenja konstrukcije, kako u pogledu konstruktivnog sistema i materijala tako i u pogledu koštanja i trajnosti objekta. Naš projektni biro s punim pravom veruje da je dostojan sledbenik filozofije projektovanja mostova kakva je decenijama negovana u najboljim biroima za projektovanje mostova u regionu.

K BRIDGE DESIGN je projektni biro širokog spektra rada. Pretežno polje rada su nam mostovi svih tipova (mostovi, vijadukti, natputnjaci...). Uz izradu projekata, takođe radimo i projekte usklađene sa planiranom metodom izgradnje – klasična gradnja na skeli, gradnja na pokretnoj skeli, slobodna konzolna gradnja, postupno naguravanje konstrukcije, segmentna gradnja, itd.  Bavimo se i rešavanjem složenih problema građenja, kao i fundiranja konstrukcija.

K BRIDGE DESIGN je osnovan 2015. godine i čine ga iskusni inženjeri i tehničari potekli iz eminentnih firmi iz oblasti projektovanja putnih objekata, kao i mladi i stručni kadrovi. Uz iskusno, stručno i posvećeno osoblje, kao i uz pomoć najsavremenijeg softvera za izradu projektne dokumentacije, K BRIDGE DESIGN je u stanju da izađe u susret svim Vašim zahtevima.

„Veća je veština izbeći potrebu za mostom nego projektovati i sagraditi sam most“ – Paul Sejourne
„Iz bojažljivosti i straha od odgovornosti, od betona se ne traži sve što bi on mogao pružiti, i tako se u dosta slučajeva nameću nepotrebne žrtve narodnoj imovini“ – Eugene Freyssinet,
„Ne tražeći lepotu neki su je našli. Drugi, nasuprot, trudeći se da je dostignu,  nisu dospeli dalje od ružnog“ – Jean Pilpoul,
„Izvanredno čista silueta mosta od prednapregnutog betona podseća nas na istinu da se progres, uglavnom, razvija od složenog ka jednostavnom“ – Albert Caquot,
„...u  suštini volim sve mostove, ima nešto u vezi njih, a pored svega, nikada nisam videla ružan most“ - Marilyn Monroe
.... i na kraju, naš Ivo Andrić – „Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji, opštiji od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno, na mestu na kom se ukršta najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo“.

Projektanti iz K BRIDGE DESIGN projektnog biroa nisu autori ovih prelepih misli o mostovima, ali su njihovi istrajni sledbenici.