Direktor

Zoran Kovrlija, dipl.inž.građ.

vlasnik, direktor

Projektanti

Zoran Kovrlija, dipl.inž.građ.

vodeći projektant

Andrijana Tomanović, dipl.inž.građ.

odgovorni projektant

Boško Jevtić, dipl.inž.građ.

odgovorni projektant

Ivan Pantić, dipl.inž.građ.

projektant

Maja Savić, dipl.inž.građ.

odgovorni projektant-saradnik

Dragomir Teofilović, građ.tehn.

CAD projektant