U okviru Glavnog projekta pojačanog održavanja urađeni su projekti za sledeće objekte:

  • Most iznad puta Popova voda na km 151+270
  • Most iznad puta, Državni put IIa reda br.195, na km 153+211
  • Most preko potoka na veznom kraku Užice – Tara
  • Most preko potoka na veznom kraku Tara – Zlatibor