Mostovi u sklopu autoputa E–70 kroz Beograd, na km. 575 + 754 (748), prevode autoput preko ulice Tošin bunar na Novom Beogradu. Mostovi za dva pravca su odvojene konstrukcije i svaka se sastoji od po dve konstruktivne celine od po četiri polja ( 31 + 2 x 33 + 31m ) odvojene dilatacionom spravom koja se nalazi u sredini, u zoni udvojenih drednjih stubova. Ukupna dužina svakog mosta je 256m. Širina mosta je 12,85m i čine je dve saobraćajne, zaustavna traka i „pešačka staza“.

U projektu je urađen kontrolni statički proračun ojačanja konstrukcije za shemu opterećenja SLW 600 + 300 i određene su sve potrebne mere za dovođenje mosta u stanje propisano važećim propisima.