Za potrebe JP Putevi Srbije urađeni su idejni i glavni projekti sanacija/rehabilitacija mostova na magistralnom putu M5 Paraćin – Zaječar i to idejni projekti za deonice Lot IX i Lot X i glavni projekti za mostove u okvitru deonice Lot XII.