Potporni zidovi su proektovani u okviru projekta izgradnje petlje “Hipodrom” u okviru unutrašnjeg magistralnog prstena u Beogradu. Projektovana su 2 potporna zida, jedan od petlje Hipodrom ka reci Savi i drugi od petlje Hipodrom ka Rakovici.

Oba potporna zida se nalaze uz tramvajske koloseke, sa leve strane istih, i imaju zadatak zadržavanja “senjačke padine” od obrušavanja na tramvajsku saobraćajnicu. Prvi potporni zid je 220m dug i prostire se uz tramvajske šine ka Rakovici, dok je drugi 145m dug i prostire se uz tramvajske šine ka reci Savi.