Glavni projekat nasipa od armirane zemlje, na pristupnom putu mostu preko reke Tise kod Ade
Glavni projekat mostova 1d, 1l, 2l, 3l, u sklopu nasipa od armirane zemlje za most Ada Tisa

Nasip od armirane zemlje je izveden u sklopu regionalnog puta izmedju Ade i Padeja, i obuhvata stacionažu od km 0 + 611.094 do km 1 + 418.074, osim dela koji pokriva most ( od km 0 + 652.444 do km 0 + 897.544 ). Ukupna dužina nasipa iznosi 561.86 m. Nasip ima visinu od 5 – 12 m. U sklopu nasipa postoje četiri otvora koji omogućavaju prolaz kroz nasip ljudi, životinja, kao i poplavnog talasa reke Tise.