Sanacija, rehabilitacija i ojačanje mosta preko Južne Morave, puta Ristovac – Davidovac, put R125, širina mosta 9m, dužina 120m, armirano-betonski kontinualni nosač sa 4 polja, 2008.