Železnički most na km 59 + 159, pruge Stara Pazova – Novi Sad, je novi vijadukt na izlasku iz tunela Čortanovci, proteže se od Čortanovaca do Sremskih Karlovaca. Vijadukt je lociran neposredno uz desnu obalu Dunava, na vodoplavnom terenu.

Proračunska brzina vozova na deonici je max 200 km/h.

Vijadukti (svaki od njih, jedan za levi i drugi za desni smer železničkog saobraćaja) su konstruktivno podeljeni na po osam konstrukcija, nazvanih Galerija, A, B, IB1, C, IB2, D i E, sa prosečnim dužinama 40 + 618 + 644 + 50 + 644 + 50 + 644 + 223 m ≈ 2.913 m ukupno. Maksimalna dilataciona dužina je 644 / 2 = 322 m.

Ukupna dužina konstrukcija je oko 5.800 m.

Konstrukcije su fundirane na ukupno 1419 šipova, dužine od po 30 m.

sofistik animator