Most br.13 “Kijevski potok” izveden je u sklopu 70 km duge obilaznice Beograda, kojom se teški saobraćaj izmešta iz urbanog jezgra grada. Nalazi se u sektoru B5.1, delu koji povezuje petlju Orlovača sa tunelom Straževica.

Most „M13” je kontinualni predhodno napregnuti gredni nosač sandučastog poprečnog preseka konstantne visine 1.8m. Most ima 16 raspona dužine ~35m. Konstrukcija je podužno prethodno napregnuta, a u poprečnom pravcu armirana. Superstruktura leži na 17 stubova od kojih je najviši 40m visine. Projektovani metod gradnje “polje po polje” diktirao je dinamiku nastavljanja kablova tako da je u svakoj radnoj spojnici 50% kablova nastavljano.

Most je projektovan 2011. godine a završen sredinom 2012.godine.