Pešačko – biciklistički most povezuje dve pešačke zone – donji Kalemegdan i Ušće na Novom Beogradu. Raspon 260m, širina mosta 4.0m. Most je u jednoj varijanti čelični luk sa spregnutom pločom i Nelson ispunom, a u drugoj – veoma plitak luk potpomognut lančanicom.