U sklopu trase autuputa E-75, deonica ‘Kelebija – petlja ‘Subotica – Jug’ (Y krak ), projektovano je 5 konstrukcija (svaka se sastoji iz dva paralelna mosta)

1. Most u trupu autoputa E-57 (Y-krak) preko železničke pruge
Baja – Subotica na km 6+286.00

Dva paralelna mosta za drumski i pešački saobraćaj, u trupu autoputa E-75. Mostovi premošćuju prugu sa po tri raspona L = 15 + 25 + 15 m, tako da je ukupna dužina objekata 55 m. Ukupna širina jednog mosta je 14.2 m. Mostovi su fundirani na šipovima, a glavna konstrukcija je montažna.

2. Most na mestu ukrštaja autoputa E-75 sa Gornjim Tavankutskim putem na km 9+617.08

Dva paralelna mosta za drumski i pešački saobraćaj. Mostovi premošćuju put sa po tri raspona L = 10 m + 16 m + 10 m, tako da je ukupna dužina objekata sa krilima 46 m. Ukupna širina jednog mosta je 14.2 m. Mostovi su fundirani na šipovima, a glavna konstrukcija je montažna.

3. Most u trupu autoputa E-57 (Y-krak) preko železničke pruge Sombor – Subotica na km 10+140.36

Dva paralelna mosta za drumski i pešački saobraćaj. Mostovi premošćuju prugu sa po tri raspona L = 15 + 25 + 15 m, tako da je ukupna dužina objekata 55 m. Ukupna širina jednog mosta je 14.2 m. Mostovi su fundirani na šipovima, a glavna konstrukcija je montažna.

4. Most u trupu puta E-57 (Y-krak) preko železničke pruge
Subotica – Novi Sad na km 19+269.10

Dva paralelna mosta za drumski i pešački saobraćaj. Mostovi premošćuju prugu sa po tri raspona L = 20.3 + 30 + 20.3 m, tako da je ukupna dužina objekata 70.6 m. Ukupna širina jednog mosta je 14.2 m. Mostovi su fundirani na šipovima, a glavna konstrukcija je montažna.

5. Most na mestu ukrštaja autoputa E-75 sa lokalnim putem Subotica-Ćantavir na km 19+607.83

Dva paralelna mosta za drumski i pešački saobraćaj. Mostovi premošćuju put sa po tri raspona L = 10 m + 16 m + 10 m, tako da je ukupna dužina objekata sa krilima 46 m. Ukupna širina jednog mosta je 14.2 m. Mostovi su fundirani na šipovima, a glavna konstrukcija je montažna.