Mostovi Crkvena 1, Crkvena 8, Lišnja 1, Lišnja 2, Lišnja 3, Lišnja 9, Okolica 1, Dabrak, Ignjatica, Sobanjska reka, Kosovac, Saraćevac, Ćabin potok i Skimića potok, konstrukcije su u sklopu autoputa Banja Luka – Doboj, deonica Banja Luka – Prnjavor. Rađeni su u sklopu Glavnog projekta mostova za navedenu deonicu.

Most Crkvena 1 dužine je 40 m, raspona 12 + 16 + 12 m, i sastoji se od dva paralelna mosta , od kojih svaki ima širinu 13.8 m. Mostovi Lišnja 1, Lišnja 2, Lišnja 3 i Lišnja 9 imaju takođe dužinu od po 40 m, raspone 12 + 16 + 12 m, kao i Crkvena 1 fundirani su na šipovima, ali imaju nešto manju ukupnu širinu poprečnog preseka 12.7 m.

Mostovi Crkvena 8, Ignjatica, Sobanjska reka i Dabrak jednog su raspona od 16 m, a ukupne dužine cca 25 m.

Mostovi Kosovac, Saračevac, Skimića potok, Ćabin potok, Okolica 1 su sandučaste konstrukcije propusta ispod profila autoputa, duzina redom: 49 m, 52 m, 51 m, 39 m, 10.5 m.