UMP, faza Ib, petlja Hipodrom, objekti 9 i 11, prednapregnuti udvojeni sanduci, rasponi 6 x 32m.