Glavni projekat mosta preko reke Nišave na km 54 + 453.391 (leva traka), 54+462.314 (desna)

Most premošćuje reku Nišavu i železničku prugu Niš – Dimitrovgrad.

Glavnim projektom je predviđena izgradnja mostova leve i desne trake autoputa i to: most leve trake se proteže od km 54+335.616 (osa S1) do km 54+571.164 (osa S8), a most desne od km 54+347.724 (S1) do km 54+576.381 (S8) autoputa E-80.

Nova mostovska konstrukcija gornjeg stroja desne trake (zadrzani postojeci stubovi, ojacani) i kompletno novi most leve trake zadržavaju raspone postojećeg mosta, zato što se zadržavaju postojeći stubovi mosta desne trake. Rasponi su 21.60 + 5 x 37.80 + 21.60 m. Dužina mostova je oko 233 m.