Most br.14 “Jaruga” izveden je u sklopu 70 km duge obilaznice Beograda, kojom se teški saobraćaj izmešta iz urbanog jezgra grada. Nalazi se u sektoru B5.1, delu koji povezuje petlju Orlovača sa tunelom Straževica.

Most „M14” je kontinualni predhodno napregnuti gredni nosač konstantne visine 1.2m. Konstrukcija je podužno prethodno napregnuta , a u poprečnom pravcu armirana. Rasponska konstrukcija je kruto vezana za srednje stubove. Na krajnjim stubovima, rasponska konstrukcija, se preko ležišta oslanja na ležišnu gredu.