Drumski most preko reke Drine, na km 0 + 159.33 do 0 + 386.45, između Ljubovije i Bratunca je novi drumski most koji povezuje Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ukupna dužina mosta je 242 m.

Ukupna širina mosta je 14.42 m, kolovoz na mostu je širok 7.0 m, i ima dve pešačko – biciklističke staze širine po 2.75 m.

Most je podeljen na tri celine – glavnu konstrukciju kontinualnog tipa, sa rasponima 40 + 50 + 40 m, i dve prilazne konstrukcije ( sa svake strane glavne konstrukcije ) sastavljene od dva polja sa po 9 prefabrikovanih prednapregnutih prostih greda od 24 m, kontinuiranih nad srednjim stubom.

MAPA