Rehabilitacija mosta preko reke Crni Timok deo je projekta rehabilitacije mostova na magistralnom putu M5 Paraćin-Zaječar. Vijadukt se sastoji od tri, relativno nezavisne konstrukcijske celine – pet polja od 24m na strani ka Paraćinu, sa konstrukcijom gornjeg stroja kruto povezanom sa srednjim „Y“ stubovima, a slobodno oslonjenom na stubove S1 i S6 (konstrukcija 1). Zatim ram od tri polja, 24m + 30m + 24m nad rekom Crni Timok (konstrukcija 2), i na strani ka Zaječaru još tri polja od 24m istog sistema kao prvih pet polja (konstrukcija 3).

Rehabilitacija mosta se sastojala iz ojačanja i sanacije konstrukcije.

Ojačanje konstrukcije je ostvareno spoljnim utezanjem kablova, promenom sheme oslanjanja glavnog nosača na stubove , povećanjem i proširenjem kolovozne ploče mosta, spoljnim ojačanjem poprečnih nosača, postavljanjem karbonskih platana na pojedinim stubovima.

Sanacija podrazumeva saniranje oštećenih površina betona kao i zamenu starih novim elementima saobraćajnog profila i galanterije.